Датите в ЧЕРЕН цвят показват дните, в които има свободни часове.

Кликнете върху избраната от вас дата, за да видите свободните часове.

Аниматор
Фотограф
Преподавател/и
► Наем на зала - 40лв. на час
► Аниматор - 20лв. на час
► Преподавател - 30лв на час.