Как да Владеем Публиката - Майсторски клас с Мартин Карнолски

Петък, 11 Нoем от 19:30

На 11.11 в The Stage ще проведем второ издание от майсторския клас на Мартин Карнолски с тематика: Умението да владеем публиката от първата стъпка на сцената.

По време на майсторският клас ще се разгледат следните въпроси, които са пряко свързани с комуникацията с публиката по време на изпълнение и ще им се даде конкретен отговор:

- Сцена - основни понятия и разпределение на сцената
- Разпределение на публиката
- Позициониране на изпълнителя на сцената
- Умението да представим себе си и песента в 90 секунди
- Силата на жеста
- "Пеещото тяло" - малките неща за големият успех

Във втората половина на майсторският клас участниците ще участват в практически занимания - изпъления на сцената, упражнения за овладяване на емоциите, анализ на поведение на изпълнители и др.

Затвори